30 pemes do rural reciben axuda para conexión a redes de máis de 100 megas


Un total de 30 empresas e autónomos do rural galego resultaron beneficiarios das axudas para a conexión a redes de banda larga ultrarrápida de máis de 100 megas.

Esta é a terceira convocatoria destas axudas que estaba dotada con case 880.000 euros, para subvencionar ata o 100% dos custos para dotar de banda larga ultrarrápida á empresa, ata un máximo de 20.000 euros por proxecto.

En total, nas tres convocatorias, concedéronse máis de 1,4 millóns de euros a 121 empresas e autónomos, que suman máis de 1.500 traballadores en zonas rurais que estaban afastadas deste tipo de redes.

Estas subvencións cofináncianse ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020 (PDR).