A biodiversidade en perigo fronte ao desarollo


A biodiversidade dos océanos está nun perigoso declive. Segundo a Unesco, se non se producen cambios significativos, máis da metade das especies mariñas do mundo poderían estar ao bordo da extinción a finais deste século. En Creta, os biólogos mariños ven cambios dramáticos que probablemente se estendan por todo o Mediterráneo. Facemos unha incursión só para ver un fondo mariño cada vez máis estéril. Unha especie de ameixa protexida – A nacra – foi desaparecendo nos últimos dous anos, debido a unha enfermidade de rápida propagación combinada coa caza furtiva. A metade das copas das algas, un hábitat para outras especies, desapareceron, e as causas non están claras. Os biólogos toman nota, monitoreando estes cambios. Os investigadores están a recoller datos para varios proxectos financiados pola UE co obxectivo de protexer e restaurar os ecosistemas mariños europeos.