A DXT estrea lectores de matrícula para comprobar que a ITV está en regra


A Dirección Xeral de Tráfico fai cada vez máis fincapé nunha das obrigacións dos vehículos de motor, importante, por non dicir crucial, para asegurarse de que os vehículos cos que compartimos a estrada o fan en boas condicións, de seguridade, e desde o punto de vista ambiental. E para asegurarse do control do cumprimento destas obrigacións, e sobre todo das Inspeccións Técnicas de Vehículos, máis coñecidas polo acrónimo ITV, a DXT estrea 30 lectores de matrícula cos que comprobará que a ITV do teu vehículo está en regra. O sistema empregado consta de dous dispositivos, unha cámara, con lector de matrículas, instalada nun trípode, e unha tableta desde a que supervisar a cámara, e contrastar as matrículas lidas cunha base de datos na que, como non podía ser menos, consta a data da última ITV superada polos vehículos matriculados en España. Se o control detecta que un vehículo está a circular coa ITV caducada, os axentes de Tráfico poden empregar a imaxe captada como proba, e emitir a correspondente sanción.