A Garda Civil apresa un pesqueiro con 181 quilos de cigala


O Servizo Marítimo da Garda Civil da Coruña, en colaboración con Inspectores do MAGRAMA, Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, procederon á inmobilización dun pesqueiro portugués. Os feitos sucederon despois de que a Garda Civil localizase faenando á embarcación á altura de Fisterra, fóra de augas territoriais. Por todo iso procedeuse á inspección do pesqueiro, podéndose achar 181 quilogramos de cigala. Dáse a circunstancia de que a pesca deste tipo de especímenes está prohibida e especialmente nesta zona en concreto.

Doutra banda, comprobouse que a embarcación carecía dun plano de adegas visado pola autoridade competente e non anotara no D.E.A. as capturas intervidas. Ante a gravidade das infraccións e como medida cautelar polos inspectores do MAGRAMA, deuse a posibilidade, ao armador da embarcación, de elixir lugar para que quedase o pesqueiro inmobilizado ata que resolva a autoridade competente, sendo o Porto da Coruña.

Quedan os inspectores do MAGRAMA como encargados da instrución dos correspondentes expedientes administrativos. As capturas de cigala foron enviadas ao Banco de Alimentos da Coruña.