A Garda Civil incautou 900 litros de gasóleo tipo B en Val do Dubra


A Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil de Noia incautou 900 litros de gasóleo tipo B no termo municipal de Val do Dubra.
Os feitos ocorreron a raíz da localización dun vehículo industrial facendo uso fraudulento de gasóleo bonificado durante un control de carburantes no termo municipal de Santiago de Compostela.
Ante a sospeita de que outros vehículos da empresa usasen fraudulentamente o mesmo tipo de carburante e seguindo as instrucións impartidas polo Ilmo Sr. Xefe da Dependencia Rexional de Aduanas, os compoñentes da mencionada Unidade procederon á inspección das instalacións da empresa titular do vehículo.
No transcurso da mesma os efectivos da mencionada Unidade localizaron outro vehículo industrial con este tipo de gasóleo no seu depósito e un depósito con 1.000 litros de capacidade, o cal contiña 900 litros gasóleo bonificado.
A Garda Civil procedeu ao precinto do depósito atopado, á incautación do gasóleo tipo B e á confección de 3 actas – denuncia por supostas infraccións á Lei 38/1992 de Impostos Especiais.
O gasóleo incautado quedou depositado nas instalacións da empresa ao dispor da Dependencia Rexional de Aduanas e Impostos Especiais.