A Unión Europea compite pola conquista do espacio


A Unión Europea gasta a metade que Estados Unidos, 8.000 millóns de euros. Pero o seu orzamento sitúase ao mesmo nivel que o de China, é tres veces superior ao de Rusia e seis máis que o de India. En lugar de apostar polas bases lunares, as misións a Marte ou o armamento espacial, Europa centrouse no desenvolvemento de aplicacións prácticas. O que inclúe programas emblemáticos como o sistema de navegación satelital Galileo, ou o sistema de observación da terra Copernicus. E hai máis proxectos, «Un dos máis importantes en perspectiva é o da seguridade espacial», afirma Chiara Manfletti, presidenta da Axencia Espacial de Portugal. «O obxectivo é protexernos das ameazas e perigos que se orixinan no espazo. É necesario acabar cos refugallos que hai no espacio». O lixo espacial converteuse nun problema común, o que levou aos diferentes actores a cooperar. Algo que non é raro en órbita.