A Xunta licita oito contratos de mantemento para os Camiños de Santiago


Trátase dunha operación de conservación que ten por finalidade manter en todo momento os itinerarios oficiais nun óptimo estado para o paso dos peregrinos e garantir o seu mantemento de cara ao Xacobeo de 2021. Conta con un orzamento de 10,4 M€.

O investimento propiciará actuacións de control permanente para detectar as distintas necesidades existentes no Camiño de Santiago. Atenderanse as posibles incidencias que xurdan, danos ocasionais derivados de factores externos como a climatoloxía, ademais de atender a súa conservación ordinaria. Abarca, polo tanto, operacións de supervisión, así como correctivas, programadas e ocasionais, seguimento e control, operacións sistemáticas normativas, tarefas preventivas, ou actuacións de limpeza ou sega, entre outras.

As empresas interesadas teñen de prazo ata o martes 9 de abril para presentar as súas propostas, tanto por correo certificado ou no rexistro da Axencia Turismo de Galicia.