A Xunta reparte 1,9 millóns de euros a medios de comunicación privados


A Xunta vén de publicar o reparto das súas axudas a empresas editoras de medios de comunicación neste 2019, que suman un total de 1,9 millóns de euros. Estas axudas son independentes dos convenios de asignación directa, publicidade institucional e outras achegas.

Así se distribúen:

Impresos: “Editorial Compostela, S.A.”, 72.982,98 euros
Impresos: “Editorial La Capital, S.L.”, 28.163,44 euros
Impresos: “El Progreso de Lugo, S.L.”, 125.832,1 euros
Impresos: “Faro de Vigo, S.A.”, 242.808,15 euros
Impresos: “La Opinión de La Coruña, S.L.”, 38.021,94 euros
Impresos: “La Región,S.A.”, 96.910,09 euros
Impresos: “La Voz de Galicia, S.A.”, 553.757,62 euros
Impresos: “Lérez Ediciones, S.L.”, 68.866,18 euros
Impresos: “Rias Baixas de Comunicación,S.A”, 27.657,5 euros
Radio: “Radio Coruña, S.L.”, 5.783,22 euros
Radio: “Radio Lugo, S.A.”, 3.736,96 euros
Radio: “Radio Orense, S.A.”, 18.936,5 euros
Radio: “Radio Pontevedra, S.A.”, 20.333,84 euros
Radio: “Radio Popular, S.A.”, 73.702,41 euros
Radio: “Radio Vigo, S.A.”,30.293,01 euros
Radio: “Soc. Española de Radiodifusión, S.L.”,25.325,05 euros
Radio: “Uniprex, S.A.”, 59.799,67 euros
Radio: “Voz de Galicia Radio, S.L.U.”, 28.489,34 euros
Internet: “Editorial La Capital, S.L.”, 5.568,03 euros
Internet: “El Progreso de Lugo, S.L.”, 24.106,92 euros
Internet: “Europa Press Delegaciones, S.A.”, 208,63 euros
Internet: “Faro de Vigo, S.A.U.”, 74.499,03 euros
Internet: “La Opinión de La Coruña, S.L.U.”, 15.692,57 euros
Internet: “La Región, S.A.”, 13.189,53 euros
Internet: “La Voz de Galicia, S.A.”, 294.360,48 euros
Internet: “Lérez Ediciones, S.L.”, 9.521,79 euros
Internet: “Radio Lugo, S.A.”, 391,71 euros
Internet: “Rí­as Baixas de Comunicación, S.A.”, 3.229,08 euros
Internet: “Sermos Galiza, S.A.”, 2.323,42 euros
Internet: “Virtual Vedra Comunicación, S.L.”, 4.910,21 euros
Internet: “Voz de Galicia Radio, S.L.U.”, 141,76 euros