Abre o prazo para solicitar as axudas de mellora dos espazos termais de uso lúdico


Os apoios, de concorrencia non competitiva, publicaronse no Diario Oficial de Galicia (DOG) co obxectivo de fomentar a actividade termal mediante a realización de actuacións encamiñadas ao acondicionamento destas instalacións.

En concreto, estas melloras inclúen a adquisición e instalación de caudalímetros, sistemas de bombeo ou equipos de medición; colocación de sinalética; obras de acometida e canalización de augas; melloras de espazos verdes, instalacións de lecer e das condicións de accesibilidade e seguridade; así como actuacións en vestiarios, duchas e aseos.

Poden optar ás axudas as entidades locais galegas que conten co título habilitante para o aproveitamento lúdico das augas termais. A intensidade de axuda manterase no 80% pero o importe máximo increméntase ata os 200.000 euros (fronte aos 150.000 da primeira edición).