Acordo para a reforma da Política Agrícola Común


Os ministros de agricultura da Unión Europea deron a súa aprobación este luns ao acordo alcanzado o venres para a reforma da Política Agrícola Común (PAC). O compromiso debería transformar ecoloxicamente ao sector, pero as Ong cren que non será así. A reforma prevé a introdución dos chamados ecoesquemas. Trátase de novas subvencións para aqueles agricultores que aposten por formas de produción máis respectuosas co medioambiente. Para os produtores, logrouse un equilibrio. A división tamén existe no aspecto social da PAC. O texto prevé a imposición de sancións a partir de 2025 aos agricultores que non cumpran coa lexislación laboral. As Ong cren que non se fará ningún esforzo. Para os agricultores, o respecto á lexislación laboral é fundamental, pero non se deben retirar os subsidios agrícolas aos infractores.

Un “bo acordo” para España

O acordo da nova Política Agrícola Común é, segundo o ministro de Agricultura de España, Luís Planas un “bo acordo”. Planas destacou que a maior reforma da política agrícola desde os anos 90 conseguiu un “equilibrio entre a rendibilidade económica e o obxectivo ambiental” e celebrou que España conseguise os seus obxectivos. España dispoñerá de máis de 47.000 millóns de euros. Ademais, Planas mostrouse satisfeito co compromiso conseguido cos ecoesquemas, as subvencións destinadas ás producións respectuosas co medioambiente, aos que se dedicará o 25% dos pagos directos.