Agricultura amplía o prazo para presentar as solicitudes do programa CULTIVA


O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación ampliou ata o día 25 de agosto o prazo para presentar as solicitudes nas estancias formativas do programa CULTIVA 2022, dirixidas a mozos en explotacións agrícolas e gandeiras. Desta forma, os mozos interesados dispoñerán de 9 días máis para formalizar as súas solicitudes que os previstos inicialmente. O programa ofrece nesta edición 491 estancias en 192 explotacións modelo de acollida e o catálogo coas mesmas atópase publicado na páxina da internet do ministerio. Ademais, estará dispoñible un buscador de estancias formativas que permite seleccionalas por territorio, datas e produción agraria.

Este programa está destinado a aqueles mozos que, por primeira vez, incorporáronse á actividade agraria como responsables de explotación en data igual ou posterior ao 1 de xaneiro do ano 2017, e que tivesen menos de 41 anos no momento da súa primeira instalación. Os interesados poden solicitar ata 10 estancias formativas diferentes en explotacións modelo de acollida cunha produción igual ou distinta á súa, sempre que sexan da súa mesmo sector, agrícola ou gandeiro; e que se sitúen, como norma xeral, nunha comunidade autónoma diferente a aquela na que desenvolven a súa propia actividade.