Aprobada definitivamente a nova Lei Orgánica do Sistema Universitario


O Congreso dos Deputados, tras a votación das emendas procedentes do trámite parlamentario no Senado, aprobou o texto definitivo de Lei Orgánica do Sistema Universitario. Así, queda por tanto finalizado o trámite e só queda a consecuente publicación no BOE e a súa entrada en vigor, que sucederá 20 días despois da devandita publicación. O novo texto é o resultado dun longo proceso de consulta e escoita cos diferentes actores de o sistema universitario. Esta nova lei expón numerosas medidas para a redución da precariedade no conxunto do sistema universitario. A temporalidade do profesorado pasa do 40% que fixa a LOU ao 8%.

Recupérase o sentido orixinal da figura de profesorado Asociado, que achegará os seus coñecementos naquelas materias nas que a súa experiencia profesional resulte relevante, establecendo un máximo de 120 horas lectivas na súa docencia e non poderán realizar tarefas de xestión e coordinación. Dignifícanse as condicións laborais do profesorado Asociado convertendo as súas prazas temporais en indefinidas, medida da que se beneficiarán máis de 25.000 profesoras e profesores e que lles dará dereito ao recoñecemento da antigüidade, indemnización por despedimento, etc. Incorpórase a figura do profesorado Substituto cuxa finalidade exclusiva é a de substituír ao profesorado con dereito a reserva de posto de traballo que suspenda temporalmente os seus servizos.