Aprobado o proxecto de renovación do firme na autovía Santiago-Brión


A rehabilitación do firme na autovía AG-56, que une Santiago e Brión, comezará na primavera e o orzamento necesario será asumido pola concesionaria no marco do seu contrato.

Estes traballos prevense en toda a lonxitude da infraestrutura viaria. Así, efectuarase o fresado da capa de rodaxe actual e a reposición dunha nova capa que non será a definitiva, senón unha intermedia.

Tras a disposición desta capa, realizarase unha avaliación estrutural das zonas que sigan presentando fisuras e neses puntos acometeranse rehabilitacións estruturais profundas do firme.

No tronco da AG-56 e da citada variante, tamén se procederá ao estendido dunha nova capa de rodaxe, incluíndo o tramo desde a rotonda de Pardiñas, con especial incidencia do tráfico pesado nese punto.

A nova capa de rodadura no tronco da autovía e da variante terá características drenantes similares á actual.

Ademais realizarase a reposición da sinalización horizontal en todo o treito obxecto das obras.

A planificación dos traballos prevé minimizar no posible as afeccións ao tráfico, con diferentes medidas en función do punto no que se estea a traballar en cada momento, e que serán comunicadas coa debida antelación.