Arteixo poñerá en marcha plans de formación para desempregados


O concello de Arteixo , en colaboración coa Consellería de Emprego e Igualdade, poñerá en marcha o Obradoiro de Emprego “Mellora dos equipamentos municipais”.

Trátase dun obradoiro dual no que se impartirá a especialidade formativa de Pintura Industrial  en construcción, con un total de 20 alumnos/as traballadores/as para a citada especialidade.

Comezará cara ao 15 de decembro de 2020 e rematará no mes de setembro de 2021.

Os/As 20 alumnos/traballadores serán seleccionados/as a través de oferta presentada no Servizo Público de Emprego de Galicia, polo que será indispensable estar inscrito/a como tal no SPEG. Unha vez seleccionados/as, logo de superar un tribunal avaliador segundo as bases aprobadas,  serán contratados/as a través dun contrato de formación e aprendizaxe.

Durante este período , os alumnos/traballadores cobrarán o Salario Mínimo Interprofesional e, ao mesmo tempo  recibirán formación conducente á obtención do certificado de profesionalidade EOCB0311-Pintura industrial en construcción, ademáis dunha formación específica en alfabetización informática, sensibilización ambiental, prevención de riscos laborais, educación básica e ESO, Igualdade e Orientación profesional e formación empresarial.

Este grupo de alumnos/as traballadores/as estará dirixido por un/unha directora  e dous/duas docentes, e realizarán  distintas  actuacións de pintura interior, exterior, barnizado, lacado e tratamentos de elementos metálicos en instalacións propias do Concello de Arteixo.