As cortas de madeira solicitadas en Galicia baten récords en 2018

Firewood stack in the sunlight, full frame. Preparing for winter time.

As cortas solicitadas no 2018 en Galicia superaron amplamente os nove millóns de metros cúbicos de madeira, o que supuxo acadar rexistros nunca observados nesta comunidade. Así o avanzou hoxe o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, na comisión 7ª de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes na que compareceu a petición propia e onde explicou que estas cifras supoñen máis da metade da madeira cortada en todo o estado. Neste sentido, sinalou que estas cortas estarían relacionadas coa tramitación de máis de 100.000 expedientes de corta, é dicir, segundo unha primeira estimación, uns 70.000 propietarios forestais venderían madeira por un prezo aproximado de 300 millóns de euros, clarificou José Luis Chan. Nesta comisión, o novo director adscrito á Consellería do Medio Rural aclarou a organización interna e as funcións do seu departamento, que aglutina todo o inherente á política forestal, desenvolvemento das medidas relacionadas coa planificación, ordenación, fomento e mellora da produción e conservación dos recursos forestais.