Avances no cambio de modelo de xestión para os catro parques comarcais de bombeiros de Ourense


O Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento de Ourense, integrado pola Xunta de Galicia e a Deputación de Ourense, acordou avanzar nos trámites que avalen o cambio de sistema de xestión do servizo para implantar un modelo de xestión directa nos catro parques comarcais de bombeiros da provincia.
Desta forma, na reunión da Comisión de estudo para a realización da memoria xustificativa da forma de xestión do servizo de intervención en emerxencias do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo contra Incendios e Salvamento participaron por videoconferencia o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e o presidente do Consorcio Provincial Contra Incendios de Ourense, Pablo Pérez. Tamén participaron a directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén.
No encontro abordouse que actualmente estase a elaborar o informe sobre a memoria xustificativa da forma de xestión do servizo de intervención en emerxencias do Consorcio. Este informe suporá un paso máis cara ao cambio de modelo acordado entre a Xunta e a Deputación para a xestión directa dos parques de Verín, A Limia, Valdeorras e Ribadavia-O Carballiño, que se integran no Consorcio.
A continuación, celebrouse tamén de forma telemática un pleno ordinario do Pleno do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo contra Incendios e Salvamento no que se aprobou a prórroga por un prazo máximo de un ano do contrato do servizo de intervención dos parques comarcais á empresa adxudicataria da xestión indirecta; esta duración podería interromperse se nese prazo culmina o proceso de cambio de xestión.
A Xunta estableceu unha vía de diálogo coas deputacións provinciais para definir o modelo de xestión dos parques dependentes dos consorcios provinciais co obxectivo de ofrecer unha prestación homoxénea dos servizos de emerxencias en toda a comunidade, de maneira que sexa igual para todos os cidadáns con independencia do seu lugar de residencia. O Consorcio Provincial para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento de Lugo e o da Coruña aprobaron o cambio de modelo en 2019 e o de Pontevedra o ano pasado.