Bruxelas pon coto á propaganda política na internet


A Comisión Europea quere máis transparencia en todo o relativo á propaganda electoral e ao financiamento dos partidos políticos. Especialmente nas plataformas dixitais. A propaganda política deberá estar perfectamente identificada, co obxectivo de preservar o bo funcionamento da democracia. «Unha vez adóptese esta lexislación, os usuarios poderán identificar claramente os anuncios de contido político porque todo o que sexa de pago estará claramente etiquetaxe.

Os cidadáns poderán saber quen pagou o anuncio e que datos utilizaron para convertelo en destinatario do anuncio”, explicou Beira Jourova, vicepresidenta do executivo comunitario. As grandes plataformas deberán revelar que datos utilizaron e absterse de usar información confidencial para determinar quen recibirá a propaganda.

A proposta lexislativa tamén prevé un tope máximo de 3.000 euros para as doazóns a partidos políticos. E limitar as contribucións desde o estranxeiro ao 10% das contribucións. O texto podería entrar en vigor en 2024 tras recibir o visto e prace do Parlamento Europeo e dos Estados membros da Unión Europea.