Camariñas convoca tres prazas de técnico para a Oficina de Turismo

Porto Camariñas

O Concello de Camariñas oferta a contratación laboral temporal de dous técnicos para a Oficina de Turismo a tempo parcial, e unha praza a tempo completo. Os postos están dirixidos a persoas formadas en Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turística; Técnico en Empresas e Actividades Turísticas; grao ou diplomatura en Turismo, en Ciencias Empresariais e Turismo, en Historia do Arte, en Humanidades, en Xeografía e Ordenación do Territorio, ou en Historia.

As funcións a desempeñar terán que ver con información e atención a turistas; análise, seguimento e avaliación do turismo; colaboración en actividades de divulgación e promoción, así como a participación en accións formativas.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 3 de xuño, e poderase realizar presencialmente no Rexistro Xeral das oficinas municipais en horario de oficina, ou no Rexistro telemático.

Estas prazas están subvencionadas polo plan da Deputación da Coruña dentro do seu programa de axudas a concellos da provincia con menos de 50.000 habitantes para o financiamento de gasto persoal das oficinas de turismo.