Publicado un libro co estudo do trazado do Camiño da Ría de Muros-Noia


A Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros-Noia vén de editar o libro “O camiño da peregrinación a Santiago de Compostela pola Ría de Muros Noia. Historicidade e delimitación do trazado”, unha publicación que é a reprodución literal do “Estudo de historicidade e delimitación do trazado do Camiño de peregrinación a Santiago pola Ría de Muros Noia” promovido pola Asociación Rural de Desenvolvemento da Ría Muros-Noia e a Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros-Noia. Un estudo que foi entregado en xaneiro de 2020 á Xunta de Galicia para iniciar o expediente de recoñecemento deste Camiño como ruta con historicidade.

O libro foi presentado pola presidenta da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros-Noia, Teresa Villaverde, e o alcalde de Brión, Pablo Villaverde, nun acto que tivo lugar en Brión e no que estiveron presentes o arquitecto Marcial Rodríguez e os historiadores e arqueólogos Mario César Vila e Sofía Baqueiro Vidal, os dous primeiros membros do equipo de Dirección do traballo (canda o urbanista Javier González Harguindey) e a terceira integrante do equipo redactor (xunto aos arquitectos José Valladares e Alberto Redondo).