Comezan as melloras no enlace da vía AG-41 en Sanxenxo, que fará necesarios desvíos de tráfico


Trátase de modificar o ramal partindo da estrutura sobre a estrada PO-504 para desenvolver un ramal cun radio de xiro adecuado e ampliar a calzada entre a glorieta do enlace de Sanxenxo e a vía autonómica, dotándoo dun carril adicional. O obxectivo dos traballos é mellorar a fluidez e reducir os atascos no verán neste punto.


Co obxecto de executar esta mellora en condicións de seguridade e sen afectar a mobilidade que sempre é máis intensa en época estival, co inicio das obras desde o vindeiro luns, será necesario realizar desvíos de tráfico. Estes desvíos acometeranse en dúas fases, prevéndose o seu remate a mediados do mes de decembro, aínda que supeditado ao avance dos traballos en función das condicións meteorolóxicas das vindeiras semanas.


A primeira fase de desvíos comezará o luns e prolongarase durante un tempo estimado de dous meses. Nesta primeira fase desviarase o tráfico da vía VG-4.1 procedente do Grove pola saída 21 ata a estrada provincial EP-9206, en sentido Portonovo.


O tráfico de saída de Sanxenxo desviarase pola vía de servizo anexa á vía afectada e o da VG-4.1 de entrada a Sanxenxo discorrerá pola PO-504, habilitando un desvío na propia calzada.

A segunda fase dos traballos, para a que se estima un tempo aproximado dun mes, obrigará a cortar na súa totalidade o acceso que une a glorieta inferior da VG 4.1 coa rotonda da PO-504.


Desviarase o tráfico da saída de Sanxenxo en dirección á AG-4.1 pola actual vía de servizo. O tráfico de entrada de vehículo lixeiros desviarase pola estrada EP-9205 por unha vía municipal que parte da glorieta inferior da VG-4.1.
En canto o tráfico pesado e de autobuses, cortarase o acceso 19 e desviarase ao acceso 21 pola estrada EP-9206 sentido Portonovo.