Completados os trámites de expropiación para as obras da estrada de Neaño ao Allo, en Cabana 


O Boletín Oficial da Provincia publicou o anuncio do pago dos depósitos previos e indemnizacións correspondentes ás expropiacións dos 35 predios necesarios para acometer as obras de mellora da seguridade viaria na estrada DP 1406 de Neaño ao Allo por Cesullas, no termo municipal de Cabana de Bergantiños.

A Deputación da Coruña investirá nas obras un total de 890.989 euros, dos que 88.605,02 euros corresponden ás expropiacións e 802.384 á execución material das obras.

Os veciños e veciñas propietarios dos terreos están citados o día 28 de marzo, entre as 16.00 e as 17.15 horas, na Casa do Concello de Cabana de Bergatiños.

As obras permitirán crear unha senda de 1,2 quilómetros de lonxitude e dous metros de ancho na marxe dereita da estrada DP-1406, entre os PQ 0+680 e 1+900.

O proxecto contempla tamén a ampliación da plataforma ata conseguir dous carrís de tres metros e medio de ancho e beiravías de medio metro. Nos puntos nos que se executen muros de escollera, a beiravía na marxe esquerda terá un ancho dun metro. Para completar as tarefas, substituirase a drenaxe existente para ofrecer unhas mellores características hidráulicas.

O proxecto contempla ademáis a pavimentación, sinalización vertical, horizontal e balizamento, así como resaltes e ollos de gato.