Compromiso do Consello de Seguridade da ONU para evitar unha guerra nuclear


Os cinco membros permanentes do Consello de Seguridade da ONU, cinco potencias nucleares, reiteraron este luns o seu compromiso para evitar unha guerra nuclear e a expansión deste tipo de armamento. Francia, China, Estados Unidos, Reino Unido e Rusia rubricaron un documento no que se subliña que «non pode haber gañadores nunha guerra nuclear e que nunca debe librarse», ou «iniciarse», segundo a versión rusa do mesmo. Estes cinco países insisten no carácter exclusivamente defensivo dos seus arsenais atómicos e reafirman a inadmisibilidad da súa proliferación. Esta declaración conxunta coincide coa continuación en Xenebra das conversacións multilaterais sobre o dossier nuclear iraniano, negociacións cuxo obxectivo final é evitar que o réxime teocrático consiga armas atómicas. Tamén ten como pano de fondo a crecente tensión entre Rusia e Occidente e entre China e Occidente, e probas periódicas de novos mísiles e armas susceptibles de transportar cargas nucleares. A iniciativa da declaración tívoa Moscova con motivo da Conferencia sobre a Non Proliferación das Armas Nucleares prevista para esta semana, pero que tivo que ser aprazada debido ao agravamento da pandemia. Pequín considera que se trata dunha contribución á construción da confianza mutua e dun paso desde a confrontación cara á interacción e a cooperación.»