Denuncian obras nunha instalación sen licenza no Monte Neme, zona de Malpica

Imaxe da caseta no Monte Neme_QPC.

Consultadas as partes, o Concello de Malpica de Bergantiños concreta que enviou á Policía Local varias veces para levantar acta da instalación tras recibir queixas de obras no lugar, e mesmo unha denuncia formal. «Non consta nin comunicación previa nin solicitude de licenza e por tanto non existe autorización algunha para a realización de obras neste lugar», coinciden en afirmar as autoridades municipais.

A comunidade de montes Ginedo e Neme, propietaria da xestión do terreo e por tanto responsable da caseta, afirma que lla alugou a unha empresa foránea para a localización dun emisor de radio.

Investigada a procedencia pola «asociación en defensa do monte», José Rodríguez, un dos seus membros, di que a empresa rexeita toda comunicación e que a emisora dispón desde hai oito meses dun local na Praza de Galicia número 9, un entresollado con vistas á rúa Fomento de Carballo, desde onde realiza a emisión de parte da súa programación a diario de 14 a 17 horas, pero que tampouco recibiu resposta no devandito inmoble.

«A información obtida en Carballo confirma que carece de proxecto e da correspondente licenza municipal de actividade», di Rodríguez. Quen considera que “poñer en servizo unha instalación sen a correspondente licenza de obra e sen peche perimetral obrigatorio tamén equivale a un risco potencial cara a terceiras persoas no monte, máis se cabe, neste lugar bastante concorrido, mesmo por nenos e deportistas”.

Independentemente doutros permisos ou concesións necesarios, «calquera obra ou reforma deste tipo necesita como mínimo iso, unha comunicación previa con proxecto do que se vai facer e no seu caso, a correspondente licenza municipal», conclúe.

Entresollado utilizado como estudo en Carballo, segundo Jose Rodríguez.