En vigor o certificado covid dixital


O certificado COVID dixital da UE entrou en vigor oficialmente este 1 de xullo. Ao momento, 26 países da UE, dun total de 27, estaban conectados á rede do sistema e, segundo a Comisión da UE, xa se emitiron 200 millóns de certificados. Suponse que o certificado elimina a necesidade dunha proba complementaria ou corentena ao chegar a outro país. Con todo, existe a posibilidade de que un Estado membro introduza restricións se a situación sanitaria do país ou a rexión de onde provén o viaxeiro está a deteriorarse.