Enerxía eólica mariña | A fonte de enerxía do futuro


As enerxías renovables mariñas poden converterse na maior fonte de enerxía no futuro descarbonizado de Europa. Os parques eólicos no mar producirán unha cuarta parte de toda a enerxía para 2050. Unha gran oportunidade para a economía azul de Europa: os parques eólicos atraen novas fábricas, nova infraestrutura portuaria e novos postos de traballo e non só ás rexións costeiras. Unha nova industria marítima despega. A enerxía eólica mariña supera aos combustibles fósiles como fonte de electricidade limpa e cada vez máis alcanzable. Están a piques de lanzarse novos focos importantes, como o parque eólico Borssele 1 e 2 no Mar do Norte, a 22 quilómetros da costa holandesa. Están a instalarse noventa e catro aeroxeradores no fondo mariño a profundidades que oscilan entre os 14 e os 40 metros. Cando estea terminado, será o maior parque eólico mariño de Holanda.