Estudo de avaliación de cheiros na nova estación de tratamento de augas residuais de Cee 


A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, realizará un estudo para a avaliación da xeración de cheiros na nova estación depuradora de augas residuais do municipio de Cee, entre outros. Trátase de confirmar os estudos teóricos realizados dos cheiros co obxectivo final de minimizar o impacto ambiental producido pola posta en funcionamento das obras recollidas no proxecto de ampliación desta nova depuradora. Neste procedemento, Augas de Galicia atende á necesidade de dispor dos correspondentes estudos previos á operación das depuradoras, sobre o posible impacto dos cheiros mediante a modelización da dispersión atmosférica. As tarefas que se levarán a cabo incluirán a identificación de emisión presentes en base a información existente no correspondente proxecto, e a estimación dos niveis de emisión de cheiros do foco, utilizando factores teóricos de emisión.