Europa á procura dun plan de recuperación perfecto


A medida que se retoma a actividade e a emerxencia sanitaria se calma, o obxectivo céntrase agora na recuperación económica. E a imaxe é sombría. As previsións para este ano suxiren que o produto interior bruto de Alemaña, o motor de Europa, caerá un 6,5% e o de Francia un 8,2%. España sairá mesmo peor parada, cunha recesión do 9,4%, case como Italia. En cambio, nos países do leste vai algo mellor. En Polonia o PIB caería un 4,3%. Ante esta recesión sen precedentes, a UE traballa na elaboración dun plan de recuperación a longo prazo, acorde á escala da crise. Pero está a resultar difícil ,dados os puntos de vista diverxentes entre o norte e o sur, entre os estados membros partidarios da austeridade fiscal e os endebedados. “Ninguén ten a culpa desta crise, ningún país é o culpable. É algo que non se podía controlar. Afectou a moitos Estados membros de maneira significativa. Polo que neste momento necesitamos coordinación e unha resposta solidaria, para eliminar as divisións e dar respostas á crise “, sinala Pedro Marques, eurodeputado portugués. Francia e Alemaña idearon un plan de compromiso: un fondo de recuperación de 500.000 millóns de euros, que recadaría a Comisión Europea solicitando préstamos nos mercados de capitais. O que implica mutualizar a débeda. Un xiro moi significativo que para algúns vai demasiado lonxe. Os Países Baixos e Austria seguen rexeitando que ese novo instrumento se base en subsidios a fondo perdido.