Facenda acorda subir o soldo dos funcionarios ata un 3,5% en 2023


A Mesa Xeral de Negociación da Función Pública aprobou a proposta do Ministerio de Facenda e Función Pública para mellorar as retribucións dos empregados públicos. O acordo, que contou co apoio de CCOO e UXT, contempla que os Orzamentos Xerais do Estado para 2023 incluirán unha subida das retribucións públicas do 2,5%. Ademais, esta subida poderase incrementar ata nun punto adicional en función de variables vinculadas ao IPC e ao PIB nominal. En concreto, se a suma do IPC Harmonizado de 2022 e do IPC Harmonizado adiantado de setembro de 2023 supera o 6%, os salarios públicos subirán un 0,5% de maneira adicional.

A segunda variable contempla unha subida de 0,5 puntos adicionais se o PIB nominal iguala ou supera o estimado no cadro macroeconómico que acompaña aos Orzamentos Xerais do Estado. Este acordo, alcanzado por maioría absoluta, é froito dun diálogo intenso e constante do Ministerio de Facenda e Función Pública cos representantes dos traballadores públicos. O pacto tamén serve para poñer en valor ao persoal ao servizo das distintas Administracións Públicas, que xogou un papel esencial durante a pandemia, potenciado polo conxunto de medidas que conforman o escudo social aprobado polo Goberno para amortecer o impacto da crise.