Facenda paga 10.280 millóns en entregas a conta en xaneiro ás comunidades


O Ministerio de Facenda e Función Pública entregou un total de 10.280 millóns de euros ás comunidades autónomas de réxime común e ás cidades con Estatuto de Autonomía durante o mes de xaneiro en concepto de entregas a conta do sistema de financiamento autonómico, fronte aos 9.273 millóns de euros do mesmo período do ano 2022. Iso supón 1.007 millóns adicionais en xaneiro, un incremento do 11%. As comunidades autónomas recibirán este ano as maiores entregas a conta da súa historia.

O pago das entregas a conta efectúase mensualmente, a través de dous ingresos ás Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades de Ceuta e Melilla: un ao principio do mes e outro ao final. Desta maneira, o Ministerio de Facenda e Función Pública dá cumprimento ao sistema de financiamento autonómico, que opera mediante unhas entregas a conta dos recursos tributarios que se estima ingresaranse ao longo do exercicio en concepto de IRPF (a tarifa autonómica) e as porcentaxes que marca a lei que lles corresponde do IVE e Impostos Especiais e que o Estado central adianta.

O detalle das entregas a conta realizadas desde o departamento que dirixe María Jesús Montero aos diferentes territorios durante o mes de xaneiro é o seguinte: