Finalizada a construción dos parques eólicos de Monte Tourado, Alto da Croa e Croa II

Cedida

  • Entre as tres instalacións, que supuxeron un investimento de 21,5 millóns de euros, xerarase unha enerxía anual equivalente ao consumo de 3.000 fogares

A empresa Greenalia finalizou, tras 12 meses de traballo, a construción das instalacións de Monte Tourado (Vimianzo), Alto da Croa (Vimianzo) e Croa II (Vimianzo e Dumbría) que entre as tres suman un total de 28 MW. Cun total de 8 aeroxeradores, de 84 metros de altura e 132 metros de diámetro cada un, os tres parques eólicos (PE) contaron cun investimento global de 21,5 millóns de euros.

Entre as tres instalacións, que previsiblemente poderán entrar en funcionamento nun mes, terán unha capacidade para xerar enerxía equivalente ao que sería o consumo de 3.000 fogares, toda procedente «de materia prima renovable, o que permitirá ir reducindo o consumo de materias primas fósiles», destacan desde a empresa. Para estes traballos, que se iniciaron a mediados do 2020, Greenalia contou coa axuda de case medio centenar de empresas locais, «coa consecuente dinamización económica da contorna».

En concepto de taxas e impostos, os concellos de Dumbría e Vimianzo recibirán un total de 850.000 euros, cunha proporción de 40% e 60% destas cantidades, respectivamente, en función da ocupación e aeroxeradores instalados en cada un destes concellos. Esta repercusión económica tamén chega ao conxunto de propietarios das parcelas incluídas dentro da poligonal que, durante a vida útil dos tres parques eólicos (30 anos), recibirá preto de 3 millóns de euros.

Os parques eólicos e o medio ambiente

Durante a fase de tramitación, a compañía introduciu numerosas medidas correctoras e de mellora con respecto ao proxecto inicial co obxectivo de reducir ao máximo as posibles afeccións ambientais, paisaxísticas e/ou arqueolóxicas. Así, entre as máis importantes, destaca a redución no número de máquinas previstas, tanto no alto dá Croa, como en Croa II. Tras este cambio, os tres parques que nun inicio sumaban 13 aeroxeradores quedaron nunha cifra final de oito.

Tramitada a fase de información pública, Greenalia decidiu, ademais, que a evacuación dos distintos parques se fixese subterránea, o que evitou que nos tres casos haxa tendidos aéreos para a evacuación. No que respecta á protección ambiental estableceuse, en coordinación coa Dirección Xeral de Patrimonio Natural, a realización dun estudo e seguimento da poboación de lobo ibérico presente no contorna da área da implantación dos parques eólicos Croa e Monte Tourado.

Con respecto ao patrimonio arqueolóxico, no PE de Croa estableceuse, como medida complementaria, a reposición dunha mámoa que se atopaba destruída desde hai anos procedéndose á súa completa restauración, o que permitirá a súa posta en valor unha vez terminado o proceso de recuperación da mesma.