Galicia moi preto de alcanzar a fase 2

Dos 313 concellos existentes na comunidade autónoma de Galicia, 306 levan 3 días sen contaxios, á marxe dos detectados entre sanitarios e residencias. O que significa que tan só en 7 houbo algún tipo de transmisión. Ademais, nos últimos 7 días non contabilizamos ningún tipo de contaxio en 203, nin comunitario nin de ningunha outra índole. Por se isto fose pouco, os últimos 10.554 PCR realizados contabilizaron uns escasos 62 positivos. Tamén os “ rastreadores”, modalidade que busca un diagnóstico precoz e que consiste nun grupo de profesionais facendo seguimento ás persoas de contacto daquel paciente que dese positivo en covid19 arroxan un paupérrimo saldo, con tan só 3 positivos.

Ante esta situación, a Xunta solicitou ao Ministerio de Sanidade o pase á fase 2 para o vindeiro luns 25 de maio. O goberno galego mostrou especial interese e insistencia en que se permita a mobilidade entre as 4 provincias da comunidade autónoma, dada a boa situación epidemiolóxica que a día de hoxe obtén e determinadas flexibilizacións das restricións que se establecen no estado de alarma. Nestes momentos en fase 2 permítese unicamente a circulación pola provincia de referencia en grupo de máximo 15 persoas, sen contabilizar aos conviventes e respectando a distancia social.

O titular de Sanidade da Consellería, Jesús Vázquez Almuiña pediu ao seu homólogo no Ministerio de Sanidade, Salvador Illa, visitas en residencias e centros de atención á discapacidade. Realizándose estas sempre en condicións de máxima seguridade e cun protocolo que a Xunta realizou a tal fin. O ministro asegurou que se permitirán devanditos extremos en fase 2. Con todo, haberá unhas condicións que limiten as visitas. Estas pasan por un visitante por residente, que se realicen en centros sen casos nos últimos 15 días en concellos sen transmisión e que os lugares destinados para ese efecto sexan zonas de pouco risco como xardíns ou espazos ao aire libre.

No concernente ao uso de máscaras, Almuiña mostrouse de acordo coa obrigatoriedade do seu uso, a condición de que non sexa posible manter a distancia de seguridade de 2metros. Pero facendo fincapé na peculiaridade de Galicia e o seu hábitat rural, apuntando que nas aldeas galegas pode manterse sen problema esta distancia, facendo non obrigatorio o seu uso en tal contexto.

A fase 2 vai traer maior liberdade de movementos. Permitirase a circulación de persoas cun máximo de 25 ao aire libre e 15 en espazos pechados. No referente a enterros e acceso a lugares de culto, estes poderán utilizar o 50% do seu aforo. Ademais, permitiranse vodas cun número limitado de 100 persoas ao aire libre e 50 en espazos pechados.

No comercio permitirase a reapertura ao público de centros e parques comerciais con independencia da súa superficie útil de exposición e venda. O aforo total do comercio comerciante polo miúdo será do 40% con garantía dun horario de atención preferente aos maiores de 65 anos. 30% de aforo nos centros comerciais, aínda que dentro de cada local pode utilizarse o 40% do aforo. Tamén se amplía o número de postos en mercados ao aire libre. Poderase realizar deporte a calquera hora do día excepto en horario de 10 a 12 e de 19 a 20, por ser estas as horas de paseo dos nosos maiores.

Un terzo de aforo en zonas comúns de hoteis e aloxamentos turísticos, así como en establecementos destinados a actos e espectáculos. Mesmo límite para cinemas, teatros e auditorios, recomendándose a venda en liña de entradas. Tamén para bibliotecas, salas de exposicións, monumentos, piscinas de acceso público.

Á hostalería permitiráselle reabrir para consumir dentro do local cun límite de aforo do 40%. Salvo discotecas e pubs ou bares nocturnos. Ademais, o consumo deberá realizarse en mesa sen autoabastecimiento en barra.

Curioso resulta o acceso ás praias. Aínda que se permitirá a realización de actividades deportivas individuais e sen contacto físico coa distancia mínima de 2 metros, vai poñer en funcionamento para aqueles concellos que o soliciten, un servizo de acreditación, a través da plataforma Praias seguras de Galicia, para acceder a unha praia determinada nunha data concreta. Sinalar que Galicia conta con 960 areais cun aforo máximo de 939.520 persoas. A Xunta sinala a intención de salvagardar un dos reclamos turísticos estrela de Galicia, así como poñer en práctica o acceso ás praias e polo tanto á comunidade autónoma, coa maior seguridade posible e o menor risco.

Haberá un tope de 50 persoas para congresos, encontros, xornadas, reunións en salóns, salas de conferencia, etc. Así mesmo dispoñeranse condicións e criterios para adestramentos en ligas non profesionais e para a continuación das ligas profesionais, reapertura de instalacións deportivas por quendas horarias e con cita previa.

O Consello Superior de Deportes decidirá o número de persoas que poderán acceder aos pavillóns e estadios onde teñan lugar competicións deportivas.

Estamos por tanto ante unha mellora consustancial das condicións actuais ás que estamos suxeitos na actual fase 1, polo que debemos perseverar e insistir nas medidas de protección e a redundar no civismo que nos levou ata aquí e non perder o que tanto custou conseguir.

ALEJANDRO LUÍS OTERO JAMARDO