Interrupción programada da subministración de electricidade, este mércores día 1 en Malpica


Coa fin de efectuar os traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades da subministración da parroquia de Malpica, este mércores día 1 de marzo, de 3.00 a 6.00 horas, procederase a deixar fóra de servizo unha serie de instalacións, o cal pode provocar interrupcións na subministración de electricidade durante ese período de tempo. As instalacións eléctricas sometidas a descargo están en Canido 57. Para calquera aclaración pódese contactar coa empresa responsable, UFD-Grupo Naturgy, no seguinte teléfono: 900 333 999.