Madrid non illará aos alumnos de ata 12 anos que sexan contacto estreito


Os alumnos de Educación Infantil e Primaria que fosen contacto estreito cun positivo de COVID-19 non terán que gardar corentena, independentemente do seu estado de vacinación, segundo o Protocolo de actuación ante a aparición de casos en centros educativos da Comunidade de Madrid, que enviou a Consellería de Educación este mércores a todos os centros escolares da rexión.

Con iso, a Comunidade de Madrid desmárcase, respecto a esta franxa de idade en concreto, das demais comunidades autónomas, aínda que mantén as corentenas para os alumnos de máis de 12 anos que fosen contacto dun positivo, que realizarán a corentena durante os sete días posteriores ao último encontro co caso confirmado. Unha aposta que tamén realiza Andalucía, que defende que, de forma xeral, non sexa necesario facer corentenas de aulas completas nos niveis de Infantil e Primaria.