Nova campaña da DXT para controlar o transporte escolar

Imaxe de arquivo dun neno nun autobús_PIXABAY

  • A campaña comezou este luns e finalizará o venres 29.

A Dirección Xeral de Tráfico puxo en marcha este luns, dentro do seu calendario anual de seguridade viaria, unha campaña especial de vixilancia dos vehículos de transporte escolar.

Ata o venres, 29 de xaneiro, os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil intensificarán as inspeccións sobre estes vehículos, comprobando que as autorizacións e documentos que deben ter son os correctos para a prestación do servizo. Ademais, os axentes verificarán que as condicións técnicas e os elementos de seguridade do vehículo son os que esixe a normativa, así como os requisitos especiais que debe cumprir o propio condutor, como son o permiso de condución ou os tempos de condución e descanso.

Como é habitual neste tipo de campañas, tamén se convidou aos municipios para sumarse á mesma, de modo que a vixilancia deste tipo de transporte realícese tanto en zona urbana como en interurbana.

PRINCIPAIS CAUSAS DE ACCIDENTES

O 90% dos accidentes prodúcense ao baixar ou subir do vehículo, e en moitos casos trátase de atropelos causados por unha distracción, xa sexa do menor, do condutor do transporte escolar ou dos pais.

A velocidade inadecuada é outra das principais causas, polo que se controlará especialmente que se circula á velocidade permitida e que non se fai uso do teléfono móbil ou outros aparellos que supoñan distracción. Tamén se realizarán controis de alcol e outras drogas entre os condutores.

Ademais, debido á importancia que ten o cinto de seguridade en caso de accidente, prestarase especial atención ao uso destes naqueles autobuses escolares que os leven instalados.

Segundo diversos estudos o uso dun sistema de seguridade en autobuses reduciría as lesións mortais nun 90% en caso de choque frontal ou envorco, xa que correctamente abrochado evita a proxección do pasaxeiro (adulto ou neno) e reduce os impactos no peito, abdome e pernas.