Nova ferramenta de Telefónica para que a navegación desde os móbiles sexa segura


Telefónica Empresas incorporou sen custo adicional unha nova ferramenta para que a navegación desde os móbiles corporativos sexa máis segura. A Seguridade en Rede Móbil (SRM) facilita aos clientes o bloqueo personalizable de web e protexe os dispositivos fronte a ligazóns maliciosos. Trátase dunha nova funcionalidade que Telefónica desprega por primeira vez de maneira masiva e que se aplicará automaticamente aos móbiles empresariais dos novos clientes e dos xa existentes que contraten ou renoven plans corporativos, xa sexan pemes ou grandes contas.
SRM non necesita a instalación de ningunha aplicación adicional e é totalmente configurable. Trátase dunha solución baseada en tecnoloxía avanzada de seguridade de Telefónica Tech e Akamai que detecta e identifica os ciberataques protexendo ás organizacións ante posibles ameazas. A protección de SRM é efectiva fronte ás ligazóns que conteñen malware (e ransomware) e que supón o 60% dos ataques máis habituais. Ademais, evita que o dispositivo poida ser controlado por unha rede de robots (botnet) e que sexa vítima de phishing a través de ligazóns de emails ou SMS. Para a configuración, SRM leva asociada unha web que permite a un único xestor configurar as características de filtrado para grupos de diferentes niveis de protección, tendo en conta as necesidades da empresa ou a súa cultura de traballo para poder bloquear internet en función da franxa horaria ou do contido e mesmo facilitando a desconexión dixital dos empregados. Con esta nova solución, Telefónica Empresas confía en que se securicen unha media de 30.000 liñas móbiles ao mes durante os próximos dous anos.