Novas actuacións do obradoiro de emprego ‘Construíndo futuro’ en Vimianzo, Muxía e Camariñas

Cedida

  • Veñen de acondicionar a Praza da Insuela (Camariñas), mellorar as escolas de Subeiro (Vimianzo) ou realizar labores de mantemento en Quintáns (Muxía).

Os 20 alumnos e alumnas do obradoiro dual de emprego “Construíndo Futuro” que desenvolven de forma conxunta os concellos de Camariñas, Muxía e Vimianzo, continúan coa aprendizaxe no sector forestal e da construción a través dos cursos “Actividades Auxiliares en Conservación e Mellora de Montes” e “Pavimentos e Albanelería de Urbanización”.

O alumnado de Pavimentos e Albanelería de Urbanización segue a desenvolver as habilidades adquiridas nas aulas poñéndoo en práctica nas actuacións en Camariñas. Neste concello veñen de rematar a actuación que estaban desenvolvendo na praza da Insuela, que tiña por obxectivo acondicionar a zona axardinada para mostrar unha continuidade de aspecto con outras zonas do pobo colocando pedra do país tipo Santiago. Para lograr isto, procedeuse a quitar o formigón armado, a terra sobrante e a pedra branca decorativa desta zona, substituíndoa por pedra do país tipo Santiago.

No Concello de Vimianzo os alumnos remataron as actuacións na escola de Subeiro e no Pavillón de Baíñas. Na escola de Subeiro executáronse actividades técnicas como a eliminación do pladur que se atopaba en mal estado e substitución do mesmo por un novo con illamento de lana de roca, limpeza de humidades, pintado de paredes, lavado a presión de muros exteriores de pedra e posterior tratamento antihumidade no exterior. Nos catro vestiarios do pavillón de Baíñas, colocaron azulexo nas paredes exteriores das duchas, encintaron a totalidade do azulexo, tanto no exterior coma no interior das duchas para evitar filtracións e humidades, pintaron a totalidade das paredes do interior dos vestiarios e duchas con pintura plástica branca antihumidade. A seguinte actuación que comezarán en breve será facer o peche perimetral con muros de ladrillo do local anexo ao ximnasio municipal de Vimianzo.

Por outra banda, o alumnado do certificado de profesionalidade de Actividades Auxiliares en Conservación e Mellora de Montes continuou a súa formación práctica realizando actuacións nos tres concellos organizadores do Obradoiro Dual de Emprego. No Concello de Muxía, fixeron labores de mantemento das actuacións que se levaran previamente a cabo en Quintáns, Viseo e Caberta. Ao mesmo tempo, en Camariñas, o alumnado da especialidade de montes acompañou o traballo desenvolvido polo grupo de albanelería, colocando terra vexetal e pedras brancas decorativas nos alcorques das árbores da praza da Insuela. Unha vez rematada dita actuación, realizaron a limpeza con máquina a presión de dita praza. A maiores disto, en Camariñas tamén fixeron unha limpeza exhaustiva tanto na zona do Mirador do Barrio de Corea, coma na Praia da Area da Vila. No Concello de Vimianzo fixeron labores de mantemento das actuacións feitas con anterioridade (Padreiro, Grixoa e Castrelo). Nestes momentos están organizando as últimas actuacións tanto no Concello de Vimianzo coma no de Muxía.

A maiores das actuacións prácticas, o alumnado-traballador da especialidade de Montes realizou durante o mes de xuño o curso que estaba programado no proxecto do obradoiro “Formación nas tics: novas tecnoloxías aplicadas ao sector forestal”, de 20 horas de duración, impartido  polo Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa. Dentro desta formación, tamén participaron nunha sesión formativa sobre o manexo de drons no ámbito forestal. Ademáis, o día 1 de xullo, o alumnado desta especialidade participou na viaxe de carácter didáctica á Feira Internacional de Galicia GALIFOREST.

O Obradoiro Dual de Emprego Construíndo futuro, que rematará o 28 de xullo deste ano, é posible grazas a unha subvención por valor de 346.946 euros da Consellería de Emprego e Igualdade.