Novo nivel na loita contra a piratería de IPTV en Europa


Conseguir un efecto disuasorio é unha das claves das distintas axencias antipiratería do mundo. O auxe do IPTV pirata non parece frear e por tanto cada vez endurécense máis as medidas contra quen opera un destes negocios. Irlanda decidiu pasar á acción e está a enviar advertencias legais de forma persoal, tanto por correo postal como por correo electrónico. Estas comunicacións enviadas a persoas de todo o país involucradas en proporcionar acceso a retransmisións ilegais como Sky ou a Premier League están a producir efecto. Os coñecidos como avisos de cesamento e desistencia serven para comunicar a un operador de IPTV pirata que se está en coñecemento de que é responsable dun servizo pirata á vez que se insta a que cese as súas operacións de transmisión ilegal, a risco de incorrer en consecuencias máis graves como o axuizamento. Aínda que poida parecer que non dá o medo suficiente, si está a ter resultados realmente disuasorios por todo o territorio, con envíos por todo o país (Maio, Limerick, Meath, Offaly, Dublin, e Wexford) entre finais do mes de febreiro de 2023 e a actualidade. A acción comezou a ter efecto cunha serie de servizos de transmisión ilegais xa eliminados e espérase que se produzan paulatinamente máis interrupcións de servizos de IPTV pirata. Estes avisos legais forman parte dunha campaña específica máis ampla á que seguirán máis accións en Irlanda para interromper e pechar redes de piratería organizadas e sofisticadas.