O Carballo de Vilar de Francos en grave risco de supervivencia

Concello de Carballo.

  • Foi remitida a Conservación da Natureza unha nova proposta coa cal Concello e propiedade agardan que o departamento autonómico permita acometer agora as actuacións que non autorizou a raíz da rotura de agosto do 2018.

O pasado 21 de decembro do 2019, o temporal “Fabien” provocou importantes danos no Carballo de Vilar de Francos que se sumaron aos xa padecidos pola árbore senlleira o 3 de agosto do 2018. A raíz desta nova rotura, que pon en serio risco a supervivencia do carballo, o Concello encargou un novo informe técnico para coñecer o alcance dos danos e que medidas se deben adoptar.

O informe foi remitido esta semana á Dirección Xeral de Conservación da Natureza, que debe autorizar calquera intervención no Carballo de Vilar de Francos por tratarse dunha árbore catalogada. Tanto o Concello como a propiedade agardan que o departamento autonómico permita acometer agora as actuacións que non autorizou a raíz da rotura de agosto do 2018, sobre todo no que se refire á poda para equilibrar a copa, que xa no seu momento se consideraban fundamentais para evitar novas roturas como a que se produciu o mes pasado.

O temporal “Fabien” provocou outra diminución importante na copa do Carballo de Vilar de Francos. A rotura, en opinión da enxeñeira técnica agrícola que elaborou o informe, “incrementou de forma evidente o desequilibrio da súa parte aérea. Presenta unha copa descompensada con ramificacións nun 20% do equivalente ao que sería o total da mesma”. Así mesmo, expón, “aprécianse podremias e zonas de cambium mortas, e cavidades ao longo de todo o tronco; presenta un debilitamento na inserción das pólas ao mesmo, debido á clara descompensación da copa, que incrementa de forma considerable a probabilidade de fallos estruturais”, e ademais hai “un exemplar do xénero Hedera trepando polo tronco”.

No informe técnico recóllense as medidas que deberían adoptarse para evitar o risco de novas roturas, xa que a situación actuar da árbore supón un incremento do perigo de que se produzan fallos a nivel estrutural. En concreto, ademais de manter a zona de seguridade, retirar os restos de pólas caídas e realizar un seguimento da evolución do exemplar, que foran as medidas autorizadas por Conservación da Natureza a raíz da rotura de agosto do 2018, dende o Concello de Carballo volven a solicitarse a poda de saneamento e de equilibrado da copa e a limpeza de cavidades e podremias, e ademais engádese a eliminación do exemplar de Hedera do tronco.

Dende o Concello de Carballo tamén se informa ao departamento autonómico que está previsto solicitar, co acordo da propiedade da parcela, unha axuda dentro da liña de subvencións que ten aberta nestes momentos a Xunta de Galicia para árbores singulares co obxectivo de recuperar o Carballo de Vilar de Francos e mellorar o seu estado de conservación. Sen embargo, é imprescindible agardar á resposta da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, como Administración competente ao estar incluído no Catálogo de Árbores Senlleiras.