O Concello de Boimorto analiza a instalación do quinto contedor para biorresiduos


A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e a alcaldesa de Boimorto, María José Novo, analizaron o proceso de implantación no municipio do chamado quinto contedor, é dicir, o destinado á recollida separada dos biorresiduos domésticos.

No transcurso dunha xuntanza para abordar diversos asuntos de interese municipal, a responsable autonómica lembrou que se ben a xestión do lixo é unha competencia exclusiva dos concellos, a Xunta quere axudalos a cumprir coas súas obrigas legais, tendo en conta que deberán ter implantada a recollida selectiva dos residuos orgánicos antes do 31 de decembro de 2023, segundo marca a Unión Europea.

Neste sentido, a alcaldesa trasladoulle o compromiso do Goberno local coas súas obrigas en relación á separación dos residuos de orixe doméstica e, máis concretamente, coas relativas aos biorresiduos. De feito, cómpre lembrar que o municipio está adherido ao programa de compostaxe doméstica de Sogama desde o ano 2013, no marco do cal xa recibiu e repartiu entre a súa veciñanza 65 compostadores co fin de facilitarlles a xestión da fracción orgánica dos seus residuos.

Así mesmo, Boimorto tamén solicitou unha axuda para a implantación dun punto limpo móbil ao abeiro da convocatoria de subvencións 2020-2021 da Consellería para financiar actuacións en materia de residuos de competencia municipal. O importe solicitado para o camión no que se montará a instalación de recollida será de case 99.000 euros e unha vez estea operativo dará servizo tamén aos veciños de Curtis, Vilasantar e Sobrado.

Con relación tamén á xestión dos residuos, a conselleira e a alcaldesa falaron da Lei básica estatal en materia de residuos e solos contaminados, cuxo proxecto está nestes momentos en tramitación e ante o cal ambas recoñeceron a súa preocupación, xa que fixa criterios, obrigas e prazos para as entidades locais difíciles de abordar, técnica e materialmente.

Por ese motivo, tal e como lle trasladou Ángeles Vázquez, a Xunta presentou xa varias emendas á futura norma referidas, entre outras cuestións, ao establecemento a nivel municipal da recollida separada dos residuos perigosos de orixe doméstica ou ao censo de instalacións e emprazamentos con amianto que deberán elaborar os concellos.