O Concello de Malpica comeza coas melloras de varios viales

Cedida.

As actuacións incluídas no Plan de Obras e Servizos (POS) xa están en marcha. O alcalde de Malpica, Eduardo Parga Veiga, e o concelleiro, Miguel Fernández Mirás, desplazáronse a Barizo para facer o seguimento das obras que van a comezar. Trátase da mellora da estrada Campelo-Barizo. Unha  obra incluída na 1º fase do POS adicional 2/2021 e adxudicada á empresa López Cao por un importe total de  36.469.40 euros. Tamén visitaron o lugar onde se  mellorará a capa de rodadura do Camiño de Cambre á Pedrosa e o Camiño en a Raxeira. Obras incluídas na 1º fase do POS adicional 2/2021 adxudicada a López Cao por un importe total de 72.950,90 euros.