O Concello de Malpica non cobrará as taxas de actividades deportivas de marzo

Imaxe dunha actividade deportiva en Malpica_Concello

Desde a concellería de Deportes comunican que, en canto ás tarifas cobradas polo Concello de Malpica por participar en actividades xestionadas polo Departamento de Deportes en marzo, informan que a parte proporcional delas non se cobrará.

Por tanto, estas cantidades serán devoltas con dúas posibilidades:

Decrétase o fin do estado de alarma e realízanse as actividades do mes de maio: compensación coa cota dese mes.

Se non se pode renovar as actividades e non teñen lugar durante o mes de maio: o Concello iniciará un arquivo de devolución de ingresos de oficio, que entrará en vixencia nas contas polas cales se recadaron os recibos.