O Concello de Oleiros subvenciona á A.D. Fogar con 5.380,11 euros


O Concello de Oleiros por acordo da Xunta de Goberno Local vén de conceder á Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude e a súa Sección en Oleiros, unha subvención por valor de 5.380,11 euros, 517,36 euros máis que no ano 2021; destinados á práctica deportiva federada da natación, o tríatlon e o atletismo dentro do marco da promoción e a difusión da cultura e o deporte neste Concello para o ano 2022. O obxecto da mesma e o de impulsar as actividades deportivas xuvenís e potenciar as categorías inferiores ou de base atendendo a organización de actividades deportivas e a participación de equipos ou deportistas nas competicións federadas de carácter oficial. A concesión desta subvención fíxose en réxime de concorrencia competitiva baixo os principios de publicidade, obxectividade, transparencia e igualdade. Desde a Agrupación Deportiva Fogar presentaron un orzamento de gastos de 59.000,00€ e solicitaron unha axuda por valor de 7.000,00€. O Concello de Oleiros repartíu unha contía total de 71.400,00€ entre as entidades deportivas sen ánimo de lucro da súa contorna. O prazo de xustificación finalizará o día 28 de febreiro de 2023.