O emprego mantén un notable dinamismo en agosto


A creación de emprego continuará en agosto por décimo sexto mes consecutivo, cun aumento previsto dos afiliados á Seguridade Social de 65.000 persoas en termos desestacionalizados, de acordo coa estatística experimental elaborada cos datos dispoñibles na primeira quincena do mes.

Este crecemento está por encima da media mensual de creación de emprego do período 2017-19 e do período xaneiro-xullo de 2022. Con este novo incremento, sumáronse 340.000 novos empregos desde o comezo do ano e 700.000 afiliados desde agosto do ano pasado, cando se alcanzaron os niveis pre-pandemia.

O novo aumento da afiliación corrixida de estacionalidade e do efecto calendario en agosto, de 65.000 persoas, é superior ao rexistrado en media nos agostos do período 2017-2019, de 28.000. Na serie orixinal, na que agosto presenta un perfil moi marcado estacionalmente, a afiliación media prevista é de 187.000 afiliados menos, un retroceso menor que a media dos anos pre-pandemia, de menos 199.000.