O estilo de vida é determinante fronte ao Covid-19


O Colexio Oficial de Enfermería de Cantabria acaba de publicar a súa “Guía básica para o coidado do sistema inmune”, unha ferramenta que dá as pautas para adquirir hábitos de vida que contribúan ao noso benestar, nos axuden a previr a enfermidade e, no seu caso, afrontémola nas mellores condicións. Como explica a súa autora, a enfermeira Natalia Constanzo, ante a incerteza que vivimos nos últimos meses en torno ao coronavirus, “se algo sabemos é que o noso estilo de vida condiciona a nosa saúde. Os coñecementos que actualmente temos da Covid-19 deixan patente isto, que o estilo de vida e o estado de saúde previo das persoas condicionan excesivamente o prognóstico da enfermidade.

Persoas con enfermidades crónicas como diabetes, obesidade, hipertensión… e aquelas que son fumadoras teñen máis risco de sufrir complicacións”. A guía recolle de forma detallada e amena múltiples aspectos que poden influír en que teñamos ou non boa saúde e as claves para mellorala porque se algo ten claro esta enfermeira é que “sempre se pode facer algo para mellorar”. Entre as estratexias que se expoñen atópanse a dunha alimentación saudable, con exemplos de alimentos que polas súas propiedades poden ser máis beneficiosos, e o exercicio físico, cuxos beneficios foron demostrados en numerosos estudos. Tamén se insiste na importancia de controlar e regular a tensión xa que, como apunta esta enfermeira, “o ser humano non está preparado para vivir nunha tensión continua e nas últimas semanas isto afectounos moito”. Por iso, a guía explica que podemos facer para aprender a modulalo.