O Goberno avoga na UE medidas que aseguren fertilizantes para o campo español


O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, defendeu a necesidade de que a Comisión Europea adopte xa medidas concretas, urxentes e ambiciosas para asegurar o abastecemento de fertilizantes aos agricultores, xa que se trata duns produtos imprescindibles para garantir os rendementos dos cultivos e, con iso, o abastecemento suficiente de alimentos á poboación.

Luís Planas presentou no Consello de Ministros de Agricultura da Unión Europea (UE) unha comunicación, apoiada por 15 Estados membros, que expón unha serie de accións a curto, medio e longo prazo para asegurar a dispoñibilidade a dispoñibilidade de fertilizantes a prezos alcanzables. Esta proposta complementa a comunicación realizada pola propia Comisión, que para o ministro español constitúe un moi boa análise da situación pero resulta pouco ambiciosa e sen un suficiente nivel de concreción.

O ministro explicou que é necesario dar certeza aos agricultores con medidas concretas nun momento no que xa están a tomar decisións sobre sementa, para evitar que descarten ou reduzan de maneira importante a fertilización dos cultivos.