O Ministerio de Consumo regulará a publicidade de xoguetes para evitar o contido sexista

Neno xogando_PIXABAY

  • O obxectivo é transmitir aos menores unha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada

O Ministerio de Consumo regulará o contido da publicidade de xogos e xoguetes dirixida a nenas, nenos e adolescentes para que se eliminen as mensaxes sexistas.

O ministerio entende que, na liña do compromiso social e institucional coa igualdade, as mensaxes publicitarias de produtos infantís non deberían mostrar rumbo de xénero na presentación que fan de nenos e nenas. Para iso, Consumo pretende desenvolver a actual regulación publicitaria para que as comunicacións comerciais motiven decisións de compra que non reproduzan roles discriminatorios no xogo infantil.

O obxectivo inmediato é abrir un proceso de información e participación no que se recollerán valoracións de persoas expertas en igualdade e infancia, asociacións de consumo, medios de comunicación, axencias de publicidade e anunciantes.

Tal e como sinala o Consello Audiovisual de Andalucía, o 54% dos anuncios de xogos e xoguetes reproducen estereotipos sexistas e discriminatorios. Outras investigacións especializadas afirman que a difusión de estereotipos discriminatorios nas comunicacións comerciais inflúe na formación do autoconcepto e a reprodución de comportamentos sexistas desde idades moi temperás.

Desde o ministerio tamén se está estudando a fórmula para impedir a aparición de mensaxes que contribúen á sexualización temperá das nenas e evitar así que se mostren rapazas vestidas como adultas ou en poses sedutoras.