O orzamento da Consellería de Sanidade para 2021 supera os 4.500 M€


O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, compareceu na Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia, para presentar os presupostos do seu departamento para o vindeiro ano, que acadan a cifra de 4.587 millóns de euros, chegando, por tanto, a un novo fito no investimento sanitario. Este orzamento da Xunta de Galicia supón un total de 478 millóns de euros máis para Sanidade, o que representa un incremento do 11,6% respecto a 2020.

O gasto en persoal increméntase en 154 millóns, o que supón un 8,5% máis. Este incremento é consecuencia da creación de prazas para os plans de Atención Primaria, de Hospitalización a Domicilio, e de Saúde Mental; así como para o desenvolvemento da carreira profesional, e para un fondo de continxencia, dotado con 115 millóns de euros, co obxecto de financiar as necesidades de persoal que a pandemia require no sistema sanitario. O incremento de persoal de atención hospitalaria é dun 7,9%, pero o de primaria aumenta case un 11%, o cal da boa conta das prioridades dentro do reforzo dos recursos humanos.

Tamén destacou o conselleiro unha ampliación dun 40% no apartado de bens correntes e servizos, o que supón 45 millóns de euros máis no concepto doutro material sanitario dos programas de primaria e hospitalaria, que se corresponde cos necesarios EPIs para afrontar a covid; e outros 18 millóns de euros máis para as partidas de material de laboratorio.