O Senado aproba a reforma da Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación


A ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, manifestou que esta norma supón un gran avance no sistema de ciencia e innovación español xa que outorga máis recursos, dereitos, oportunidades e estabilidade ao persoal do sistema público de ciencia e innovación do noso país, especialmente ás persoas mozas. Así mesmo, a norma garante un financiamento público da I+D estable e crecente co obxectivo de que alcance o 1,25% do PIB en 2030 -e o 3% xunto ao investimento privado-, de conformidade co Pacto da Ciencia e a Innovación.

Entre as medidas para mellorar a carreira científica e técnica no ámbito da I+D+i, o texto recolle unha nova modalidade de contrato indefinido vinculada ao desenvolvemento de actividades científico-técnicas para todo tipo de persoal de investigación no marco de liñas de investigación definidas e en contratos de I+D+i.