Presentadas 15 ofertas para executar a 1ª fase de mellora da rede de abastecemento da Laracha

Concello da Laracha_GOOGLE MAPS

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, recibiu un total de 15 ofertas de empresas para executar as obras da primeira fase de mellora da rede de abastecemento municipal da Laracha, que suporán un investimento autonómico de máis de 1,8 millóns de euros.

Actualmente, o abastecemento do concello de Laracha presenta importantes déficits derivados, fundamentalmente, da falta de presión de auga nalgunhas zonas e da falta de capacidade de almacenamento para facer fronte ás demandas de auga en época estival.

Para resolver estas carencias, as actuacións obxecto deste contrato, centraranse nesta primeira fase na ampliación da estación de tratamento de auga potable, na construción dun bombeo e dun novo depósito de auga potable, que mellore o funcionamento da rede de abastecemento deste concello.

Os Orzamentos da Xunta de 2023 recollen unha partida específica de 1,87 millóns para a execución dos traballos, que teñen un prazo de execución de oito meses.

Con esta intervención, a poboación servida no ano horizonte 2034 estímase en 8.559 habitantes.

A actuación será cofinanciada a través de fondos REACT-UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á Pandemia de COVID-19.