Presentan 15 ofertas para executar a 1ª fase da obra da estrada entre Agrilloi e Ponteceso


Un total de 15 empresas veñen de presentar as súas ofertas para executar a 1ª fase de acondicionamento da estrada AC-423, entre Agrilloi e Ponteceso, en Cabana de Bergantiños, que suporá un investimento de máis de 1 millón de euros.

A Xunta prevé iniciar as actuacións este mesmo verán para que estean finalizadas a comezos de 2022.

Xa se procedeu ao levantamento de actas previas e o acto de formalización das actas de ocupación terá lugar o 28 de xuño na Casa do Concello, entre as 11 e as 12 horas.

As obras, cun prazo de execución de 6 meses, levaranse a cabo na estrada que conecta coa autovía da Costa da Morte, no treito comprendido entre os puntos quilométricos 0 e 5,3.

Trátase da 1ª fase de acondicionamento dun treito de 5,3 km da estrada autonómica AC-423, na que se mellorará o firme naqueles treitos que presenten deterioros, estendendo unha nova capa de rodadura no ámbito da actuación.

Tamén se rectificarán as curvas con radio reducido -aquelas cun radio inferior aos 50 metros- nun treito aproximado de medio quilómetro.

Executaranse tres treitos de sendas en distintos puntos da estrada: un total de 1,4 km de itinerarios peonís que conectarán cos que xa hai na actualidade, para favorecer os desprazamentos a pé.

Ademais, colocaranse varandas de protección nos lugares onde hai maiores desniveis e renovarase unha marquesiña deteriorada, para garantir o acubillo e protección dos usuarios do bus.

Como actuación complementarias mellorarase a sinalización, os elementos de balizamento e defensas, coa reposición dos servizos afectados que sexa necesario.